DANH SÁCH CÁC TRÒ KHÔNG ĐƯỢC TÍNH HOÀN TRẢ VÀ DOANH THU KHUYẾN MÃI TẠI THỂ THAO

DANH SÁCH CÁC TRÒ DƯỚI ĐÂY SẼ KHÔNG ĐƯỢC TÍNH HOÀN TRẢ VÀ DOANH THU KHUYẾN MÃI TẠI A THỂ THAO (SABA) & SABA-C TRÊN VN88:

KHÔNG ĐƯỢC TÍNH HOÀN TRẢ VÀ DOANH THU KHUYẾN MÃI TẠI THỂ THAO
STTTRÒ CHƠI
1HorseRacing
2Live Casino
3Happy 5
4Arcadia Gaming
5Happy 5 Linked Games
6Vgaming
7AdvantPlay
8Bitcoin
9Virtual Soccer
10Virtual Horses Racing
11Virtual Greyhound
12Virtual Speedway
13Virtual F1
14Virtual Cycling
15Virtual Tennis
16Virtual Soccer League
17Virtual Soccer Nation
18Virtual Soccer Euro
19Virtual Basketball
20Virtual Soccer Asian Cup
21Virtual Dog
22Virtual Tennis
23Virtual Soccer Euro Cup
24Virtual Sports Parlay
25Saba.club
26Keno
27Colossus Bet
28RNG Game
29Mini Game
30Mobile
31Allbet
32Macau Games
33Fishing World
34Keno Lottery
35Table Game
36Togel 4D
37MaxGame
38AE Sexy
39Virtual Games
40SABA Rewards Program
41SG
42Number Games

Bao gồm cả các giải đấu sau:

STTGIẢI ĐẤU
1Virtual Soccer
2Quantum IPL Legends (Virtual)
3Quantum World Legends (Virtual)
4Saba Soccer PinGoal
5Saba Soccer PinGoal – World Cup
6Saba Soccer PinGoal – Super League
7Fast 5 International (Virtual)
8Saba Soccer PinGoal Max – Asian Cup
9Saba Soccer PinGoal Max – Copa América
10Saba Soccer PinGoal Max – Premier League
11Saba Basketball PinGoal – NBA
12Saba Basketball PinGoal – CBA
13Saba Basketball PinGoal – World Cup
14Saba Basketball PinGoal – NBA Dynasty