[X]
VN88 BDVN
Ẩn quảng cáo đi [x]
Khuyen mai khung
Ẩn quảng cáo đi [x]
Khuyến mãi khủng
Chat Trực Tuyến 24/7
Vuacauca
@csvn88leader
+44 1174059612
+84 369241766
HoTroVN88
[email protected]

TRẢ THƯỞNG – MINIGAME BAYERN VS MAN CITY 26/07

DỰ ĐOÁN ĐÚNG + LIKE SHARE NHIỀU

Phattxxranthanh 200
blocxxk88 200
locnxxho2001 200

DỰ ĐOÁN ĐÚNG

Kehuyxxdiet156 100
truongtxxhiduoc1 100
TRẢ THƯỞNG - MINIGAME BAYERN VS MAN CITY 26/07
TRẢ THƯỞNG – MINIGAME BAYERN VS MAN CITY 26/07

DỰ ĐOÁN SAI, SHARE NHIỀU

Kietxxpro999 100
Kiemxxtran1991 100
Quocxxthang1994 100

DỰ ĐOÁN SAI, CÓ SHARE

locxxtran2023 50
bankxx88 50
locphaxxttai2023 50
9428xx15518 50
daoxxminhhai1987 50
uyen2012xx 50
gnrosexx 50
kinzhalxx 50
huuhem5495xx 50
Ducduke123xx 50
quantrang125xx 50
Garenxx666 50
Flamedaxx 50
laohoi1984xx 50
Longtruong9980 xx 50
yenvan3606xx 50
chefyoxx 50
py0804xx 50
luanbi92xx 50
bank88xx 50
tunglinhclip1102xx 50

THƯỞNG BỊ THU HỒI
Lý do: Đã nhận thưởng nhiều lần nhưng chưa có lệnh gửi tiền mới, bộ phận khuyến mãi đã báo hủy

Haihb33xx 50
phuvan2020xx 50
concattxx 50
Thanhcaca113xx 50
Ankute028xx 50
dunghp1xx 50
Anhtung0808txx 50
ilwritersxx 50
[sc name=”chuky” ][/sc]